Dráma


Szín- és bábművészet

A képzés lehetőséget biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteinek gyarapítására, művészeti kifejező készségének kialakítására, a szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására.

Célja, hogy különböző dramatikus tevékenységformában, képességfejlesztő gyakorlatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációját.

Folyamatos fejlesztő tevékenység során a tanuló váljon képessé a dráma és a színház befogadására, értelmezésére, színházi produktum létrehozására.


Készítsen fel:

- drámai szövegek értő olvasására
- színházi technikák tudatos alkalmazására
- improvizációra
- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel
- színészi játékra
- szerepek megformálására
- rendezői instrukciók alapján végzett munkára
- színházi előadások elemzésére, élvezetére