Képző- és iparművészet

Képzőművészet tanszakos tanulóink az előkészítő év folyamán vizuális alapismeretekre tehetnek szert, majd az alapfokú képzés keretében megismerkedhetnek a rajz – festés - mintázás módszereivel.

A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók korának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.

A vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti területeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.

A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.