Meghívó Taggyűlésre - 2018. május 25.
A KISKUN-MŰVÉSZ Kiemelkedően Közhasznú, Nonprofit Oktatási Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u. 54.) ügyvezetője kihirdeti a nyilvánosság számára, illetve értesíti tagjait és a Felügyelő Bizottságát, könyvvizsgálóját, hogy 2018. május 25-én este 18.00 órára a Taggyűlést összehívja a Társaság székhelyére: 6000 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.

Letölthető meghívó
Meghívó Taggyűlésre - 2017. május 26.
A KISKUN-MŰVÉSZ Kiemelkedően Közhasznú, Nonprofit Oktatási Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u. 54.) ügyvezetője kihirdeti a nyilvánosság számára, illetve értesíti tagjait és a Felügyelő Bizottságát, könyvvizsgálóját, hogy 2017. május 26-án este 17.00 órára a Taggyűlést összehívja a Társaság székhelyére: 6000 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.

Letölthető meghívó
Meghívó Taggyűlésre - 2016. május 30.
A KISKUN-MŰVÉSZ Kiemelkedően Közhasznú, Nonprofit Oktatási Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u. 54.) ügyvezetője kihirdeti a nyilvánosság számára, illetve értesíti tagjait és a Felügyelő Bizottságát, könyvvizsgálóját, hogy 2016. május 30-án este 18.00 órára a Taggyűlést összehívja a Társaság székhelyére: 6000 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.

Letölthető meghívó
Meghívó Taggyűlésre - 2015. május 29.
A KISKUN-MŰVÉSZ Kiemelkedően Közhasznú, Nonprofit Oktatási Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u. 54.) ügyvezetője kihirdeti a nyilvánosság számára, illetve értesíti tagjait és a Felügyelő Bizottságát, könyvvizsgálóját, hogy 2015. május 29-én este 18.00 órára a Taggyűlést összehívja a Társaság székhelyére: 6000 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.

Letölthető meghívó
Meghívó Taggyűlésre - 2014. július 9.
A KISKUN-MŰVÉSZ Kiemelkedően Közhasznú, Nonprofit Oktatási Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u. 54.) ügyvezetője kihirdeti a nyilvánosság számára, illetve értesíti tagjait és a Felügyelő Bizottságát, könyvvizsgálóját, hogy 2014. július 9-én este 18.00 órára a Taggyűlést összehívja a Társaság székhelyére: 6000 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.

Letölthető meghívó
Meghívó Taggyűlésre 2014. május 19.
A KISKUN-MŰVÉSZ Kiemelkedően Közhasznú, Nonprofit Oktatási Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u. 54.) ügyvezetője kihirdeti a nyilvánosság számára, illetve értesíti tagjait és a Felügyelő Bizottságát, hogy 2014. május 19-én este 18.00 órára a Taggyűlést összehívja a Társaság székhelyére: 6000 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.


Napirend:

1. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által, változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per indításáról tájékoztatás.

Előadó: a Társaság ügyvezetője

2. Tanácskozás a szükséges intézkedésekről, a Felügyelő Bizottság javaslata

Előadó: a FEB elnöke

3. Döntések a 2013. augusztus 23-án kelt Társasági Szerződés módosítást elrendelő írásbeli taggyűlési határozat egyes rendelkezéseinek megerősítéséről, illetve, egyeseknek a hatályon kívül helyezéséről

3.1. A Társaság neve – hatályon kívül helyezni

3.2. Üzletrész ajándékozás - megerősíteni

3.3. A Társaság által fenntartott KISKUN Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának saját kérésére tisztségéből való felmentése más tisztségére való tekintettel - megerősíteni

3.4. A Társaság által fenntartott KISKUN Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatójának kinevezése - megerősíteni

3.5. A Társaság ügyvezetőjének saját kérésére tisztségéből való felmentése más tisztségére való tekintettel - megerősíteni

3.6. Új ügyvezető választása és megbízása - megerősíteni

3.7. A Társasági szerződés módosításáról hozott határozat – a 3.1 – 3.6. pontban foglaltak szerinti módosítások elvetése, illetve megerősítése

Előadó: az ügyvezető

4. Döntés a Társasági szerződés módosításáról, cégbejegyzéséről és közzétételéről az ügyészségi javaslat és a taggyűlési határozat figyelembe vételével

Előadó: az ügyvezető

5. A 2013. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet:

5.1. előterjesztése,

5.2. a Felügyelő Bizottság javaslata, véleménye,

5.3. a könyvvizsgáló javaslata, véleménye,

5.4. A tagok kérdései, hozzászólásai,

5.5. Határozathozatal

6. A közhasznú nyilvántartásba-vétel feltételeinek megtárgyalása

7. A közhasznú nyilvántartásba-vétel feltételeinek való megfelelés megállapítása, 2014. június 1-től a Kecskeméti Törvényszék általi nyilvántartásba-vétel kérelmezéséről való döntés taggyűlési határozathozatallal.

8. A meghatalmazott jogi képviselő megbízása, meghatalmazása az okiratok szerkesztésére, a törvényszéki eljárás lefolytatására, az ügyészségi jelentésekre, kapcsolattartásra.

9. Egyéb kérdések

Az Ügyvezető kéri a tagokat, hogy a Taggyűlésen feltétlenül jelenjenek meg, vagy gondoskodjanak szabályszerű képviseletükről - tekintettel a napirendek fontosságára, vagy, amennyiben a tagok egyéb elfoglaltsága miatt indokolt, az ügyvezető újabb, közeli, egyeztetett időpontot keres esetleges akadályok felmerülése esetén.

Kiskunfélegyháza, 2014. május 2.

Jankovszki Eszter
ügyvezető      

Meghívó Taggyűlésre - 2014. február 17.
A KISKUN-MŰVÉSZ Kiemelkedően Közhasznú, Nonprofit Oktatási Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u. 54.) ügyvezetője kihirdeti a nyilvánosság számára, illetve értesíti tagjait és a Felügyelő Bizottságát, hogy 2014. február 17-én este 18.00 órára a Taggyűlést összehívja a Társaság székhelyére: 6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.

Letölthető meghívó